ماه: تیر ۱۳۹۵

76131_0b0fe

نحوه اصولی شستشوی قالی ها قالیشویی آبگیری

  شستشوی مرتب و زمانبندی شده فرش باعث میشود که آلودگی های روغن و چسبنده که با استفاده از جارو برقی نمیتوان از داخل بافت فرش خارج نمود را پاک کرد. کثیفی ها و آلودگی های فرش که معمولا با آنها مواجه میشویم ناشی از آلودگی هوا،بخار ناشی از آشپزی و گردو خاک ته کفش […]